Select your preferred language

Resurse pentru formare

Metode de lucru

Cadru pentru asigurarea calitatii

Alte resurse

Reteaua de formatori certificati

Abordarea pedagogică a acestui program se bazează pe experiența anterioară a partenerilor, pe succesul programelor anterioare pe care le-am folosit, dar și pe cercetările recente pe care echipa le-a făcut cu privire la manifestările și percepțiile tinerilor în ceea ce privește egalitatea de gen.

În centrul abordării pedagogice se află un model dezvoltat de Louise Derman-Sparks pentru a fi folosit în educația anti-discriminare. Ca profesor preșcolar in proiectul ”Perry Preschool”, director al centrului de îngrijire a copilului, membru al Facultății de Dezvoltare Umană din cadrul Colegiului ”Pacific Oaks” și activist, Louise Derman-Sparks, a lucrat timp de peste 50 de ani pe probleme de diversitate și justiție socială. Ea este autor și coautor mai multor articole și cărți, inclusiv "Educația anti-Bias pentru copiii mici și pentru noi înșine" și "Ce se întâmplă dacă toți copiii sunt albi? Anti-Bias / Educație multiculturală pentru copii și familii tinere ".

Membrii rețelei E.P.T.O. au folosit acest model cu mii de tineri din Europa, prin implementarea programului "O lume a diferențelor". Dezvoltat de Liga Anti-defăimare din Statele Unite ale Americii, programul oferă resurse pe care lucrătorii de tineret le pot folosi pentru a ajuta participanții:

 • Să recunoască prejudecățile pe care le au despre indivizi și elemente ale societății;
 • Să construiască un sentiment de înțelegere a valorii și beneficiilor diversității;
 • Să îmbunătățească relațiile între grupuri;
 • Să confrunte rasismul, anti-semitismul și alte forme de bigotism.

Programul încorporează, de asemenea, experiența programelor Y-Peer Network și experiențele în abordarea discriminării bazate pe gen. În cooperare cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și împuternicirea femeilor, organizațiile Y-Peer au folosit educația de la egal la egal cu mii de tineri pentru promovarea sănătății sexuale și reproductive, a egalității de gen și pentru împuternicirea femeilor și fetelor în obtinerea drepturilor lor.

În urma unei cercetări extinse pe tema egalității de gen, partenerii au identificat un set de subiecte cheie care trebuie abordate, pentru a asigura o transformare semnificativă și durabilă a beneficiarilor. Printre acestea, enumăr ăm:

 • Stereotipuri despre rolurile femeilor și bărbaților în societate;
 • Diferite niveluri/forme de discriminare: instituțională, societală (ideologie), interpersonală și intrapersonală;
 • Diferențele dintre sex și gen și reprezentarea greșită a realității pe care o produce viziunea binară asupra genului;
 • Femeile și piața muncii (inclusiv decalajul salarial și de pensii între femei și bărbați, diferențele de participare a femeilor și bărbaților pe piața forței de muncă, locurile de muncă specifice bărbaților/femeilor, hărțuirea sexuală, întreruperea carierei, diferențele observate în ratele de ocupare, orele, munca plătită și neremunerată, numărul de manageri care aparțin fiecărui sex etc.);
 • Femeile și participarea politică (inclusiv diferențele dintre femeile alese și bărbații aleși, participarea la guvernare etc.);
 • Femeile și educația (inclusiv forme specifice de discriminare în ceea ce privește accesul la învățământul superior sau profesional, presiunea pentru anumite opțiuni de școlarizare considerate mai "adecvate" pentru fiecare gen etc.);
 • Rolurile de gen în familie/cuplu (inclusiv rolurile in cadrul familiei, luarea deciziilor, repartizarea muncii, inegalitatea privind posesia proprietății, încălcarea drepturilor de custodie a copiilor, poziția predominantă a bărbaților în relația cu fetele/femeile;
 • Violența pe bază de gen/violența domestică (sub orice formă, inclusiv violența fizică și/sau sexuală, violența psihologică, hărțuirea sexuală, urmărirea, încălcarea drepturilor de a alege un partener de căsătorie, răpirea miresei, hărțuirea stradală, poligamia, căsătoriile timpurii și forțate, învinovățirea victimelor, violența/hărțuirea cibernetică);
 • Limbaj sexist și discriminarea încorporată în limbaj (termeni, fraze sau expresii care creează discriminare, diferențiere sau categorizare de gen);
 • Sprijin pentru victimele discriminării pe criterii de gen (informații de la poliție, informații despre prevenirea criminalității, ajutor practic, cineva cu care să se poată vorbi/sprijin moral, ajutor în completarea unui formular pentru o firmă de asigurări, protecție împotriva victimizării/hărțuirii, ajutor în raportarea unui incident/în relația cu poliția, asistență medicală, asistență financiară, serviciu juridic, adăpost pentru femei, organizație de susținere a victimelor, alte servicii sociale).

Abordarea pedagogică este concepută ca o călătorie de învățare, cu câțiva pași care trebuie realizați și pentru fiecare dintre pași, cu mai multe metode care, facilitate de formatorii de la egal la egal, creează experiențele care pot fi folosite pentru a dezvolta competențele necesare participanților.

 

 


 

Acest proiect a fost co-finantat de programul ERASMUS+ al comisiei Europene 

 

Suportul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o asumare a continuțului acesteia, care reflectă doar opiniile autorilor, și Comisia nu poate fi răspunzatoare pentru nici o utilizare a informațiilor prezentate aici. 

 


Creative Commons LicenceConținutul acestui website este pus la dispoziție sub o licență  Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional (CC BY-NC-SA 4.0).